Kvalifikovaný tým pedagogů

Výchovná a vzdělávací činnost je vykonávána pedagogy s patřičnou odbornou kvalifikací, čímž je v návaznosti na zpracovaný vzdělávací program zaručena kvalita vzdělávání a dalšího rozvoje dětí.

Mgr. Ing. Renata Rydvalová, ředitelka, jednatelka

Renata Rydvalová

Co mě vlastně vedlo k založení soukromé mateřské školy? Především to byly mé dvě děti. Starší Daniel sice už chodí do sedmé třídy základní školy a školkovská léta máme již dávno za sebou, nicméně jsme si z nich odnesli i některá negativa spojená s návštěvou klasické státní školky. Klárce byly tři roky, když jsem se rozhodla nejen jí, ale i dalším dětem dát tu možnost a prožít dětská léta v příjemném prostředí, s plně individuálním přístupem k jejich osobnosti, naplněna poznáním nejen sebe sama, ale i prostředí, ve kterém všichni společně žijeme a zároveň je plnohodnotně připravit na nástup do prvních tříd.

Dominika Studecká

Jiřina Lafantová