Spolek

Centrum Potůček je spolek (dříve občanské sdružení) skvělých lidí, kteří mají rádi přírodu a šťastný dětský smích.

Mezi naše hlavní činnosti patří především:
Vzdělávací, osvětová a publikační činnost v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje zaměřená především na děti předškolního a školního věku.
Organizování výchovně vzdělávacích akcí a programů především pro děti předškolního a školního věku.

Projekty

Kromě jednodenních akcí pro širokou veřejnost jako např. Den Země, Vítání léta, Vítání podzimu, Masopust, Čarodějnice a další, jsme realizovali nebo realizujeme tyto projekty:

Setkávání dětí z Centra Potůček s kamarády z Tierpark Zittau – Partnerství budoucnosti podpořeného Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce ČR-Sasko 2014-2020 v rámci FMP Euroregionu Nisa

5/2016 – 5/2017

V rámci projetku k nám do Liberece pozveme naše německé kamarády a společně s nimi prozkoumáme krásy a zajímavosti naší přírody.

Putování za vůní

3-12/2014
Podpořeno z grantového programu Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor.
Projekt „Putování za vůní“ je zaměřen především na zkoumání medonosných rostlin. Řeší se v něm význam medonosných rostlin pro včely a jejich důležitá úloha v celém ekosystému. Projekt se také zabývá působením člověka na tento ekosystém a možnostmi, jak je možné jej pozitivně ovlivnit.
Ale nejen to, děti jsou již v očekávání první medové snůšky od našich včeliček. Med společnými silami vytočíme, podrobíme podrobnému zkoumání a zjistíme jak jej včely z pylu a nektaru především medonosných rostlin vyrábějí.

Včely, včelky, včeličky

6-12/2013
Podpořeno ze základního grantového programu Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor.
Metodické zpracování 3 bloků výchovně vzdělávacího programu pro děti předškolního věku ze života včel a jím příbuzného hmyzu.
S cílem uvědomit si, že i malý tvorové žijící na naší planetě mají velký význam pro celý ekosystém.

Pasteveček

9/2012-6/2013
Výchovně-vzdělávací program zaměřen na seznámení se s domácími zvířaty. Primárně zaměřen na zvířata, která se pasou (kozy, ovce, krávy, koně).

Zkoumálek

Podpořeno z Fondu pro rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberce.
Kroužek byl zaměřen na experimenty a zkoumání živé i neživé přírody zábavnou formou spojenou s přímými prožitky. Cílem bylo podpořit a rozvinout u dětí předškolního věku zájem o přírodovědně-technické vědy a životní prostředí.

Šikovné ručičky pro rodiče a dětičky

Podpořeno z Fondu pro rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberce.
Hlavním cílem projektu bylo nabídnout kvalitní volnočasové aktivity rodičům a jejich dětem předškolního věku, a to formou kurzů „Šikovné ručičky pro rodiče a dětičky“.

Příměstský tábor pro děti od 3-6 let

2011/2012/2013
Podpořeno z Grantového fondu Libereckého kraje

2014

Vzhledem k hlavním cílům občanského sdružení Centrum Potůček, kterými je vzdělávací, osvětová a publikační činnost v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje zaměřená především na děti předškolního věku, jsou činnosti příměstského tábora zaměřeny na poznávání živé i neživé přírody, pozorování a experimenty.