Spolek

Centrum Potůček je spolek (dříve občanské sdružení) skvělých lidí, kteří mají rádi přírodu a šťastný dětský smích.

Mezi naše hlavní činnosti patří především:
Vzdělávací, osvětová a publikační činnost v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje zaměřená především na děti předškolního a školního věku.
Organizování výchovně vzdělávacích akcí a programů především pro děti předškolního a školního věku.

Naše publikace

Naše environmentální publikace jsou určeny především dětem předškolního a mladšího školního věku a vycházejí přímo z „každodenního“ života dětí  z našeho spolku a ze školky U Potůčku.

V případě zájmu o publikace nás kontaktujte na info@skolkaupotucku.cz

Bodlinkovo dobrodružství

Bodlinkovo dobrodružství

Divoká zvířata v ZOO (česko – německá)

Divoká zvířata v ZOO

Včelí poslání

Včelí poslání