Svatojánská noc

23.6. jsme společně oslavili noc plnou kouzel – Noc Svatojánskou. Je pravda, že počasí nám až zase tolik nepřálo a večer každý ulehl do své postýlky místo do spacáku, ale zcela jistě se každému  splní všechna přání, na která té noci myslel.

Čarodejnice

Ani letos jsme nezaháleli a při víkendové brigádě dětí a rodičů jsme si připravili krásnou čarodejnickou hromadu, kterou jsme s velkou slávou dne 30.4. zapálili.

Ještě předtím děti společně vyluštily čarodejnické zaklínadlo. A opravdu pak už nebylo potřeba nic jiného než troška papíru, zápalky a ta naše hromada, a už to bylo. Bez toho zaklínadla, by z toho asi jinak nic nebylo:)

Oslava příjezdu Sv.Martina

Listopad 2014

Tak jsme se  11.11. opět sešli, abychom si přivolali Sv. Martina. A ten opravdu přijel, a dokonce na bílém koni. Co naplat, že to byl náš koník Monty, kterého si Sv. Martin chtěl půjčit na noční cestu kolem světa. A protože máme dobré srdce, tak jsme mu ho půjčili. Cestou obdarovával chudé a ráno už byl koník Monty opět ve své stáji i s malým překvapením od Sv. Martina.

 

 

 

 

 

Den jazyků

Září 2014

S našimi kamarády z MŠ pro tělesně postižené jsme se procvičili v německém jazyce. Už víme co patří do kozího jídelníčku, jaké vousy má pasáček, jak chutná německá Stollen, jak dělá německá včelka, že německé ovečky nebečí ale mečí,  svezli se v „kočáře“ a hlavně jsme si užili skvělé podzimní dopoledne:)

Rozhlédni se doprava není-li tam doprava

Září 2014

Pro zopakování si pravidel silničního provozu, se děti na všech možných pohybovadlech vydali na cestu přes pastvinu. Její povrch odpovídal přibližně skutečnému stavu našich vozovek. Byly na ní rozmístěny dopravní značky, nabádající děti k obezřetnosti a splnění důležitých úkolů, jako např. doplnění paliva (podle druhu dopravního prostředku), záchrana žabek, odstranění hromady hlíny, setkání s hospodářským zvířetem (slepice) a další. No, a nakonec si na ně  za křovím počíhala policejní kontrola. Řidičský průkaz však obhájili všichni:)