Německý jazyk

Seznamování se s německým jazykem hravou formou a návštěvy naší německé partnerské mateřské školy jsou pro děti příjemným zpestřením více.

Analýzy ukazují, že děti do věku 5 (7) let jsou schopny se učit cizí jazyk tzv. osvojováním. Tedy podvědomým a intuitivním procesem, který je na rozdíl od učení pro dítě zcela nenásilný a přesto má velice vysoký přínos ve vztahu k rozvoji jeho jazykových kompetencí.

Je škoda, že tato vlastnost není u dětí včas podporována a dostatečně rozvíjena. Děti se samozřejmě výuce cizích jazyků nevyhnou, nicméně od přibližně sedmého roku dochází ke snižování schopnosti osvojování a děti se jazyk musí naučit klasickým způsobem, tedy učením.

Naším cílem není děti cizí jazyk učit, ale dát jim prostor a podněty k jeho osvojení. Není podstatné, zda děti budou v cizím jazyce komunikovat. Víme, že pro děti v předškolním věku je podstatné si jazyk „naposlouchat“. Ta správná doba, kdy získané jazykové dovednosti v dětech dozrají, zcela jistě přijde, nicméně je to velice individuální.

Na základě dlouhodobého průzkumu trhu a příkladů dobré praxe v ostatních mateřských školách byla vybrána jako našemu účelu nejlépe vyhovující metodika výuky německého jazyka u předškolních dětí s názvem Hans Hase, kterou zpracoval Goethe Institut.

Program Hans Hase využívá přirozeného zájmu dětí o vše nové. Děti se učí cizí jazyk podobně jako svou mateřštinu – poslechem, pozorováním a (mluvním) jednáním.

Děti si:

  • hrají
  • zpívají
  • tančí
  • rýmují
  • výtvarně tvoří

a dělají ještě mnoho dalších věcí.

Zajíček Hans je při tom doprovází a stará se o to, aby učení bylo pro děti zábavou. U dětí se tak rozvíjí pozitivní přístup k učení jazyků, a tím se vytváří solidní základ pro pozdější motivovanou práci s jazyky.

Za finanční podpory organizace TANDEM a jejich programu „Krůček po krůčku do sousední země“   spolupracujeme s německou mateřskou školou z Olbersdorfu, kterou s dětmi navštěvujeme.