Kvalitní vzdělávací program

Od 1.9.2010 jsme zařazeni v Rejstříku škol a školských vedeném Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. To znamená, že musíme splňovat veškerá kritéria daná zákonem vztahující se k předškolní vzdělávací činnosti.

Mezi tato kriteria patří i zpracování a realizace našeho školního vzdělávacího programu s názvem Rok s potůčkem a jeho kamarády, který splňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR. Realizace vzdělávacího programu podléhá kontrole České školní inspekce, čímž je zaručena kvalita vzdělávání a přípravy dětí na školní docházku.

Školní vzdělávací program je zaměřen na vybudování kladného vztahu dětí k životnímu prostředí, rostlinám, živočichům, lidem, ale i k sobě samým.

Naše motto zní:

Zemi, slunce, stromy, řeky, všechny tvory rádi máme, na svět kolem sebe, se stále usmíváme.