Mám zájem

Jsme moc rádi, že nám věříte a chcete vaše dítě dát právě k nám.

Můžete nás kontaktovat telefonicky:

+420 724 574 857  (Renata Rydvalová)

nebo e-mailem:

info@skolkaupotucku.cz

 

Ředitelka Mateřské školy U Potůčku, s. r. o. v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 až 4, zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, nestanovuje místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2016/ 2017, neboť kapacita mateřské školy je naplněna.