Včelí zahrádka-výzva k podání nabídek

MŠ U Potůčku vyhlašuje výzvu k podání nabídek na zakázku „Úprava zahrady v přírodním stylu-Včelí zahrádka“.

Lhůta pro podávání nabídek je stanovena

od 7. 10. 2017 do 20. 10. 2017

Kontaktní údaje na zadavatele:

Mgr. Ing. Renata Rydvalová, Tel: 724 574 857, info@skolkaupotucku.cz

kvalifikace dodavatele

smlouva o dílo