Čarodejnice

Ani letos jsme nezaháleli a při víkendové brigádě dětí a rodičů jsme si připravili krásnou čarodejnickou hromadu, kterou jsme s velkou slávou dne 30.4. zapálili.

Ještě předtím děti společně vyluštily čarodejnické zaklínadlo. A opravdu pak už nebylo potřeba nic jiného než troška papíru, zápalky a ta naše hromada, a už to bylo. Bez toho zaklínadla, by z toho asi jinak nic nebylo:)