Rozhlédni se doprava není-li tam doprava

Září 2014

Pro zopakování si pravidel silničního provozu, se děti na všech možných pohybovadlech vydali na cestu přes pastvinu. Její povrch odpovídal přibližně skutečnému stavu našich vozovek. Byly na ní rozmístěny dopravní značky, nabádající děti k obezřetnosti a splnění důležitých úkolů, jako např. doplnění paliva (podle druhu dopravního prostředku), záchrana žabek, odstranění hromady hlíny, setkání s hospodářským zvířetem (slepice) a další. No, a nakonec si na ně  za křovím počíhala policejní kontrola. Řidičský průkaz však obhájili všichni:)